Aktuálně

Tři vektory transformující práci v době digitální revoluce

  • Zveřejněno: 16.06.2018

Digitální technologie mění práci, ale ještě nebyly plně pochopeny jejich dopady. Nadace Eurofound, která je tripartitní agenturou Evropské unie poskytující přehled poznatků s cílem přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik se v nedávné zprávě zaměřila na tři hlavní vektory změn a dopady digitálních technologií na práci a zaměstnanost a politické reakce, které si takovéto změny vyžadují.

Kolektivní smlouva ve společnosti DEZA byla uzavřena

  • Zveřejněno: 16.06.2018

Odborový svaz KOVO se distancuje od jednání ZO OS ECHO, která dne 31. května podepsala s vedením společnosti DEZA kolektivní smlouvu a ukončila stávkovou pohotovost. Zástupcům OS KOVO bylo dokonce zabráněno, aby se podpisu kolektivní smlouvy účastnili. A to navzdory skutečnosti, že se na průběhu kolektivního vyjednávání a vyhlášení stávkové pohotovosti, k níž došlo 22. května, spolupodílely oba odborové svazy, a do té doby jednaly v naprosté shodě.

Zklamání pro české dopravce: Výjimka z pravidel pro práci v zahraničí nebude

  • Zveřejněno: 15.06.2018

Europoslanci na včerejším zasedání ve Štrasburku smetli ze stolu kompromisní dohodu o pravidlech pro vysílání řidičů, včetně jejich přespávání v kabinách vozidel či přístupu dopravců na evropský trh, která už minulý týden získala posvěcení od Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). info.cz

Mezinárodní doprava a tranzit se tak zatím pravděpodobně nedočká výjimky z obecných pravidel pro vysílání pracovníků, o kterou usilovali i čeští vyjednavači.