Pracovněprávní vztahy

Předsmluvní jednání

  • Zveřejněno: 25.08.2016

V souvislosti s přijetím nové úpravy občanského práva se do pracovněprávních vztahů dostávají přes subsidiární použití občanského zákoníku některé nové právní postupy a instituty. Nová právní úprava sice platí od roku 2014, ale považuji za důležité upozornit na jeden z nových institutů, jehož uplatnitelnost možná unikla pozornosti, a to předsmluvní odpovědnost.

Překážky v práci

  • Zveřejněno: 08.08.2016

Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.

Právní osobnost a svéprávnost

  • Zveřejněno: 30.07.2016

Právní osobnost a svéprávnost jsou další instituty, u kterých došlo v souvislosti s přijetím nové úpravy občanského práva ke změně, na kterou považuji za důležité i s odstupem času upozornit.

Pracovní neschopnost a výplata mzdy

  • Zveřejněno: 20.07.2016

Zákoník práce v § 141 odst. 1 stanoví, že mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku. V rámci uvedeného období musí být u zaměstnavatele podle § 141 odst. 3 zákoníku práce sjednán, stanoven nebo určen pravidelný termín pro výplatu mzdy.