Pracovněprávní vztahy

Kopie pracovních smluv a dohod na pracovišti

  • Zveřejněno: 07.07.2016

Povinnost mít v místě pracoviště zaměstnanců kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu zakotvuje ustanovení § 136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).

Pracovní doba

  • Zveřejněno: 06.07.2016

Správné nastavení pracovní doby zaměstnance je pro zaměstnavatele důležitým ekonomickým přínosem. Je však nutné dodržet základní principy zákona při jejím stanovení.

Jak stát pomáhá lidem se zdravotním postižením?

  • Zveřejněno: 01.07.2016

Pro osoby, které úrazem či nemocí nebo dokonce již od narození potřebují pomoc ostatních, jsou určeny dávky pro osoby se zdravotním postižením. Průkaz osoby se zdravotním postižením, příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku má těmto lidem pomoci se snáze začlenit do společnosti. Pro ty, kteří ještě navíc potřebují pomoc jiné osoby, je určen příspěvek na péči.

Dílčí hodnocení výstupů šetření „Jak dál se zrušením karenční doby“ (květen 2016) v odvětví zemědělství.

  • Zveřejněno: 02.06.2016

V současné době je velmi diskutovaným tématem zrušení karenční doby tj. poskytování náhrady mzdy zaměstnanci až po uplynutí prvních 3 dní trvání dočasné pracovní neschopnosti.  Poslanecké a senátorské iniciativy obsahující návrhy na zrušení karenční doby a poskytování náhrady hned od prvého dne nemoci, vyvolaly i širší diskusi nad tématem nemocnosti zaměstnanců a jejich zabezpečení v době nemoci.