Pracovněprávní vztahy

OPAKOVANÉ SJEDNÁVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU

  • Zveřejněno: 30.04.2016

Zákoník práce uzavření pracovního poměru na dobu určitou umožňuje, ale zároveň značně omezuje. Předně je možné jej sjednat nejdéle na dobu 3 let. Sjednanou dobu, která může být a v praxi samozřejmě většinou bývá mnohem kratší, je pak možné prodloužit na další dobu určitou nejvýše dvakrát, opět pokaždé na maximálně 3 roky. To platí i v případě, že se stávající pracovní poměr s uplynutím sjednané doby neprodlužuje, ale uzavírá se nový, ať už bezprostředně navazující nebo s určitou přestávkou.

Co přináší reforma ochrany osobních údajů?

  • Zveřejněno: 28.04.2016

Data hýbou světem, a to nejen tím ekonomickým, ale i politickým. Jednotný digitální trh je jednou z hlavních priorit současné Junckerovy komise a témata související s digitálním prostředím se proto velmi často objevují i na programu evropských zákonodárců. Jedna z těchto zásadních politických agend se nyní po téměř čtyřech letech uzavřela. V polovině dubna totiž schválil Evropský parlament nová pravidla pro ochranu osobních údajů, která zásadním způsobem mění povinnosti všech subjektů, která nějakým způsobem zpracovávají osobní data svých klientů.

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ A DALŠÍ DŮVĚRNÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

  • Zveřejněno: 21.04.2016

Je zcela běžné, že zaměstnanci přicházejí do styku s informacemi, o kterých by měli zachovávat ve větším či menším rozsahu mlčenlivost. Nemusí se jednat přímo o obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku, ale i o další informace související s činností zaměstnavatele, popř. skutečnosti týkající se klientů, jejichž vyzrazení by mohlo být jednáním v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a mohlo by jej poškodit při jeho podnikatelské činnosti.

 

Deset zajímavostí při výpočtu čisté mzdy

  • Zveřejněno: 21.04.2016

Výpočet čisté mzdy, kterou obdrží zaměstnanec na svůj bankovní účet, a za kterou může nakupovat zboží a služby ovlivňují nejenom sazby daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění, ale i další legislativní parametry.

PŘÍSPĚVEK V DOBĚ ČÁSTEČNÉ NEZAMĚSTNANOSTI

  • Zveřejněno: 15.04.2016

Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, jde o specifickou překážku v práci – tzv. částečnou nezaměstnanost (§ 209 zákoníku práce).

Jak vyplnit daňové přiznání a na co dát pozor?

  • Zveřejněno: 24.03.2016

Vyplnění daňového přiznání je potřeba věnovat dostatek pozornosti, aby se do daňového přiznání uvedly všechny zdanitelné příjmy a nehrozily sankce od finančního úřadu a současně, aby se uplatnily všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které je nárok, aby se neplatila vyšší daň z příjmu než odpovídá skutečnosti. Jak postupovat při vyplňování daňového přiznání za rok 2015?