Pracovněprávní vztahy

Dílčí hodnocení výstupů šetření „Jak dál se zrušením karenční doby“ (květen 2016) v odvětví zemědělství.

  • Zveřejněno: 02.06.2016

V současné době je velmi diskutovaným tématem zrušení karenční doby tj. poskytování náhrady mzdy zaměstnanci až po uplynutí prvních 3 dní trvání dočasné pracovní neschopnosti.  Poslanecké a senátorské iniciativy obsahující návrhy na zrušení karenční doby a poskytování náhrady hned od prvého dne nemoci, vyvolaly i širší diskusi nad tématem nemocnosti zaměstnanců a jejich zabezpečení v době nemoci.    

OPAKOVANÉ SJEDNÁVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU

  • Zveřejněno: 30.04.2016

Zákoník práce uzavření pracovního poměru na dobu určitou umožňuje, ale zároveň značně omezuje. Předně je možné jej sjednat nejdéle na dobu 3 let. Sjednanou dobu, která může být a v praxi samozřejmě většinou bývá mnohem kratší, je pak možné prodloužit na další dobu určitou nejvýše dvakrát, opět pokaždé na maximálně 3 roky. To platí i v případě, že se stávající pracovní poměr s uplynutím sjednané doby neprodlužuje, ale uzavírá se nový, ať už bezprostředně navazující nebo s určitou přestávkou.

Co přináší reforma ochrany osobních údajů?

  • Zveřejněno: 28.04.2016

Data hýbou světem, a to nejen tím ekonomickým, ale i politickým. Jednotný digitální trh je jednou z hlavních priorit současné Junckerovy komise a témata související s digitálním prostředím se proto velmi často objevují i na programu evropských zákonodárců. Jedna z těchto zásadních politických agend se nyní po téměř čtyřech letech uzavřela. V polovině dubna totiž schválil Evropský parlament nová pravidla pro ochranu osobních údajů, která zásadním způsobem mění povinnosti všech subjektů, která nějakým způsobem zpracovávají osobní data svých klientů.

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ A DALŠÍ DŮVĚRNÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

  • Zveřejněno: 21.04.2016

Je zcela běžné, že zaměstnanci přicházejí do styku s informacemi, o kterých by měli zachovávat ve větším či menším rozsahu mlčenlivost. Nemusí se jednat přímo o obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku, ale i o další informace související s činností zaměstnavatele, popř. skutečnosti týkající se klientů, jejichž vyzrazení by mohlo být jednáním v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a mohlo by jej poškodit při jeho podnikatelské činnosti.

 

Deset zajímavostí při výpočtu čisté mzdy

  • Zveřejněno: 21.04.2016

Výpočet čisté mzdy, kterou obdrží zaměstnanec na svůj bankovní účet, a za kterou může nakupovat zboží a služby ovlivňují nejenom sazby daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění, ale i další legislativní parametry.