Pracovněprávní vztahy

PŘÍSPĚVEK V DOBĚ ČÁSTEČNÉ NEZAMĚSTNANOSTI

  • Zveřejněno: 15.04.2016

Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, jde o specifickou překážku v práci – tzv. částečnou nezaměstnanost (§ 209 zákoníku práce).

Jak vyplnit daňové přiznání a na co dát pozor?

  • Zveřejněno: 24.03.2016

Vyplnění daňového přiznání je potřeba věnovat dostatek pozornosti, aby se do daňového přiznání uvedly všechny zdanitelné příjmy a nehrozily sankce od finančního úřadu a současně, aby se uplatnily všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které je nárok, aby se neplatila vyšší daň z příjmu než odpovídá skutečnosti. Jak postupovat při vyplňování daňového přiznání za rok 2015?

Kritika zaměstnavatele a tzv. loajalita zaměstnance k zaměstnavateli

  • Zveřejněno: 14.03.2016

Jak je všeobecně známo, jedním z ústavních práv je svoboda projevu, která je upravena v čl. 17 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina). Článek 17 Listiny zaručuje svobodu projevu. Každý má dle něho právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem.

TOP Zaměstnavatelé 2016

  • Zveřejněno: 26.01.2016

Výsledné žebříčky již 5. ročníku studie TOP Zaměstnavatelé, který se konal pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, jsou známé veřejnosti. Studenti vysokých škol si zvolili svých 65 TOP zaměstnavatelů.