Pracovněprávní vztahy

Kritika zaměstnavatele a tzv. loajalita zaměstnance k zaměstnavateli

  • Zveřejněno: 14.03.2016

Jak je všeobecně známo, jedním z ústavních práv je svoboda projevu, která je upravena v čl. 17 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina). Článek 17 Listiny zaručuje svobodu projevu. Každý má dle něho právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem.

TOP Zaměstnavatelé 2016

  • Zveřejněno: 26.01.2016

Výsledné žebříčky již 5. ročníku studie TOP Zaměstnavatelé, který se konal pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, jsou známé veřejnosti. Studenti vysokých škol si zvolili svých 65 TOP zaměstnavatelů.