Právní poradna

Nárok na souběh důchodu a nemocenského

  • Zveřejněno: 01.11.2017

Dohodl jsem se se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru. Jedná se o dohodu z organizačních důvodů. Na okresní správě sociálního zabezpečení jsem k datu skončení pracovního poměru podal žádost o přiznání předčasného starobního důchodu. O důchod jsem tak požádal 270 dnů před dovršením důchodového věku. Avšak dříve, než můj pracovní poměr skončil, jsem onemocněl a nyní jsem v pracovní neschopnosti. Budu mít po skončení pracovního poměru nárok na současné vyplácení nemocenského a předčasného starobního důchodu?

Směnnost

  • Zveřejněno: 28.10.2017

Je nějak stanoveno, co to znamená „směnnost“, kolik je potřeba minimálně nočních, abych mohla pobírat příplatek za směnnost? Aby zaměstnavatel uznal směnový příspěvek, musí se odsloužit minimálně 3 noční?

Zvýšení částky za dárcovství krve

  • Zveřejněno: 23.10.2017

Na začátku roku jsem se dočetla, že bude novela zákona o daních z příjmů, kde bude navýšena částka za dárcovství krve. Novel bylo hodně a tuto jsme zřejmě přehlédli nebo nakonec nebyla přijata. Můžete nám sdělit, jaká je skutečnost?

Důchod a další výdělečná činnost

  • Zveřejněno: 21.10.2017

Lidé, kteří pobírají tzv. řádný starobní důchod a pracují současně v pracovněprávním vztahu, nemusí již od 1. 1. 2010 takový vztah sjednávat na dobu určitou. Do konce roku 2009 platilo, že takový vztah musel být sjednán nejen na dobu určitou, ale že tato doba nesměla přesáhnout jeden kalendářní rok.

Změny minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2018

  • Zveřejněno: 21.10.2017

Nařízením vlády č. 286/2017 Sb. ze dne 21. srpna 2017 bylo novelizováno Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v platném znění.

Volno na promoci

  • Zveřejněno: 16.10.2017

Můj syn nedávno ukončil vysokou školu a teď ho čeká promoce. Mám jako zaměstnanec nárok na nějaké volno k účasti na jeho promoci?