Právní poradna

Snižování úvazku

  • Zveřejněno: 18.08.2017

Před začátkem školního roku mi ředitel školy oznámil, že pro mě nemá hodiny a snižuje mi úvazek, přičemž mi předložil rozvrh hodin. Může to udělat? Počet tříd ve škole se nezměnil a počet žáků na třídu zůstává přibližně stejný.

Novela má i znesnadnit nelegální práci

  • Zveřejněno: 16.08.2017

Koncem července letošního roku vešla v účinnost novela zákona o zaměstnanosti č. 235/2004 Sb.. Část nové úpravy, která se týká agenturního zaměstnávání a boje proti nelegálnímu zaměstnávání, je výsledkem dlouhodobých snah odborů narovnat podmínky v této oblasti a přispět k odstranění sociálního a mzdového dumpingu.

Čerpání dovolené o státním svátku

  • Zveřejněno: 14.08.2017

Pracuji v nepřetržitém provozu. Směna mi vychází na státní svátek. Podle zákoníku práce se mi neodečítá žádný den řádné dovolené. Jak je to ohledně čerpání dovolené ve státní svátek? Mám nárok na náhradu mzdy?

Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci neplacené volno?

  • Zveřejněno: 03.08.2017

Má žena pracuje v ústavu pro mentálně postižené. Vedoucí tohoto ústavu se rozhodl, že na dva měsíce uzavře jednu část pracoviště a že si její zaměstnanci mají vzít všechnu dovolenou a na to co nekryje dovolená, tak že mají mít neplacené volno. Může zaměstnavatel takto postupovat? A pokud ano, neměla by za toto nucené neplacené volno zaměstnanci náležet nějaká mzda, když se jedná o překážku ze strany zaměstnavatele? A jak je to v tomto případě s platbou pojistného sociálního nebo zdravotního?

Souběh podpory a starobního důchodu

  • Zveřejněno: 24.07.2017

Naše firma se v současné době potýká se značným nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Zaměstnavatel nás tak stále nutí k přesčasové práci. Tuto práci požaduje i ve dnech pracovního klidu, kterými je pro nás sobota a neděle. Může nám přesčasovou práci nařídit i ve dnech pracovního klidu?

 

Finanční situace podniku a kolektivní vyjednávání

  • Zveřejněno: 24.07.2017

Zaměstnavatel odmítá uzavření kolektivní smlouvy s odůvodněním, že firma nemá dostatek peněz na uhrazení benefitů a že přednostně je nutné investovat do rozvoje firmy, protože to garantuje práci. Jak je možné toto tvrzení ověřit a zjistit, zda zaměstnavatel má pravdu?