BOZP

Přerušení dodávky pitné vody na pracovišti

  • Zveřejněno: 12.04.2017

V naší odborové organizaci řešíme problém s odstávkou vody na pracovišti. Prosila bych proto o informaci, zda je zaměstnavatel povinen pustit zaměstnance domů, když celý den na pracovišti nepoteče voda a pokud ano, na základě jakého právního předpisu. V příštích týdnech pravděpodobně dojde k této situaci (zatím čekám na ověření od Severočeských vodovodů a kanalizací ) a ráda bych věděla, zda musíme být na pracovišti či ne.

Elektřina dokáže zabíjet

  • Zveřejněno: 05.04.2017

V loňském roce došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále se v 15 případech jednalo o pracovní úraz závažný, tedy úraz s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delší jak pět dní a ve 42 případech se jednalo o pracovní úraz ostatní, tedy s pracovní neschopností delší jak tři kalendářní dny.

Chystá se: Onemocnění zad jako nemoc z povolání

  • Zveřejněno: 01.04.2017

Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci má svou Pracovní skupinu k aktualizaci seznamu nemocí z povolání. Tato pracovní skupina připravila návrh, aby se některá onemocnění zad dostala do Seznamu nemocí z povolání.

Nové normy

  • Zveřejněno: 13.03.2017

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví z 8. 3. 2017.