BOZP

Zátěž chladem

  • Zveřejněno: 27.01.2017

Povinností zaměstnavatele je udržovat na pracovišti požadovanou teplotu, nebo, pokud to z technologických důvodů není možné, chránit zaměstnance před zátěží chladem stanovenými postupy (OOPP, bezpečnostní přestávky v ohřívárně, ochranný nápoj).

Smrtelná pracovní úrazovost v ČR v roce 2015

  • Zveřejněno: 18.12.2016

V roce 2015 došlo ke 120 událostem, které měly za následek 132 smrtelných pracovních úrazů. V této souvislosti došlo i k dalším typům úrazů, tj. nepracovním nebo pracovním s různou dobou pracovní neschopnosti a různé závažnosti.

Hlášení pracovních úrazů

  • Zveřejněno: 29.10.2016

Pracovním úrazem je poškození na zdraví zaměstnance nebo jeho smrt při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Dle § 105 odst. 1 Zákoníku práce musí zaměstnavatel vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku každého pracovního úrazu.