Probíhající projekty

Projekt ASO v roce 2017 „Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců“ (Žádost o úhradu nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce)

  • Zveřejněno: 01.03.2017

Asociace samostatných odborů se rozhodla v roce 2017 uskutečnit projekt, který je zaměřen na přípravu zaměstnanců na očekávané změny v důsledku digitalizace práce a z toho vyplývající změny v rámci kolektivního vyjednávání a v systému vzdělávání.