Aktuálně

V čele žebříčku nemocnosti jsou tradičně respirační onemocnění

  • Zveřejněno: 19.11.2017

Nemoci dýchací soustavy byly letos od ledna do září nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN) přesně v 466 446 případech a jsou tedy důvodem 37 % ukončených „neschopenek“. Onemocnění pohybové soustavy evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) za stejné období u 243 390 ukončených případů DPN, podílely se na 20 % neschopenek.

Jaromír Pytlík: Poděkování odborářům

  • Zveřejněno: 19.11.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Po mnoha letech práce v hornictví jsem se rozhodl, že z osobních důvodů ukončím svou činnost jak ve společnosti OKD a.s. , tak i v rámci odborů. Mohu říci, že to byla práce náročná a hlavně nevděčná. Přesto jsem tuto práci měl rád.

Novinky v systému podpory zaměstnávání OZP

  • Zveřejněno: 19.11.2017

Využití pracovního potenciálu desítek tisíc osob se zdravotním postižením (OZP) v produktivním věku se při dnešním deficitu pracovních sil na českém trhu práce dostává do popředí zájmu. Je příležitostí, i když je spojeno s řadou problémů a objektivních i subjektivních bariér.

Víc než tři miliardy korun na sociální služby chybí v návrhu rozpočtu na příští rok

  • Zveřejněno: 18.11.2017

I když vláda před časem rozhodla o zvýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách, v návrhu státního rozpočtu na příští rok se to vůbec nepromítlo. Na danou oblast má jít 11,6 mld. Kč, potřeba však je 14,9 mld. Kč. Města, obce, kraje, zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců tak upozorňují, že bez potřebných peněz není možné danou oblast stabilizovat.

Ve středu dne 15. listopadu 2017 uspořádala Asociace samostatných odborů mezinárodní konferenci na téma "Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců"

  • Zveřejněno: 17.11.2017

Na konferenci, za vysoké účasti zástupců členských odborových svazů ASO, zástupců jejich zahraničních partnerů, ale také zástupců vlády, členů evropských odborových orgánů, Evropského hospodářského a sociálního výboru a organizací zaměstnavatelů bylo prezentováno svými autory šest odborných studií.