Právní poradna

Důchod a další výdělečná činnost

  • Zveřejněno: 21.10.2017

Lidé, kteří pobírají tzv. řádný starobní důchod a pracují současně v pracovněprávním vztahu, nemusí již od 1. 1. 2010 takový vztah sjednávat na dobu určitou. Do konce roku 2009 platilo, že takový vztah musel být sjednán nejen na dobu určitou, ale že tato doba nesměla přesáhnout jeden kalendářní rok.

Změny minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2018

  • Zveřejněno: 21.10.2017

Nařízením vlády č. 286/2017 Sb. ze dne 21. srpna 2017 bylo novelizováno Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v platném znění.

Volno na promoci

  • Zveřejněno: 16.10.2017

Můj syn nedávno ukončil vysokou školu a teď ho čeká promoce. Mám jako zaměstnanec nárok na nějaké volno k účasti na jeho promoci?

Souběh podpory a starobního důchodu

  • Zveřejněno: 22.09.2017

Mám podezření, že mám nemoc z povolání, a to karpální tunely. Podle lékařského posudku našeho závodního lékaře jsem dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní funkce, zaměstnavatel nemá pro mne vhodné zaměstnání a dal mi z tohoto důvodu podle § 52 písm. e) ZP výpověď. Můžete mi poradit, jak mám dále postupovat?