BOZP

Alkohol na pracovišti podle zákona č. 65/2017 Sb.

  • Zveřejněno: 14.06.2017

Základním právním předpisem, který upravuje zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele, však je i nadále zákoník práce.

Význam odborové organizace a zástupců zaměstnanců pro BOZP v podniku

  • Zveřejněno: 23.04.2017

U zaměstnavatelů, kde působí, mívají zaměstnanci lepší pracovní podmínky. Někteří zaměstnavatelé se jejich vzniku brání, snad aby příliš nedohlíželi na dodržování pracovněprávních a bezpečnostních předpisů. Řeč je o odborových  organizacích, radách zaměstnanců a zástupcích pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Výsledky kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce za první čtvrtletí 2017

  • Zveřejněno: 18.04.2017

V průběhu I. čtvrtletí letošního roku zahájily orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 6 154 kontrol. Z tohoto počtu se se zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovišti 2 267 kontrol, na odhalování nelegálního zaměstnávání 2 289 kontrol, 1 436 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek a do oblasti zaměstnanosti směřovalo 162 kontrol.